historia2

Det dröjde inte så lång tid, sen gifte Estrid om sig och han hette Ingvar. Hon flyttade till hans gård, Harg i nuvarande Skånela Socken en dryg mil nordväst om Såsta. Cirka 20 kilometer nordöst om Täby och 8 kilometer söder om Arlanda flygplats.

Par år senare föddes de fler barn: Sigvid, Ingvar, Jarl Banke och Ragnvald. Nu har Estrid 8 barn, en stor familj. De levde ett gott liv.

 

Tiden gick och Estrid blev gammal och hennes barn växer upp. När Estrid var runt 50 år dog Ingvar, så att hon flyttade tillbaka Såsta i Täby. Medan hon levde in till döden bodde hon hos sina barn.

 

Estrid fick veta att sina söner har också gjorda runstenar på flesta platsen i Täby och Vallentuna kommun. Exempel: Jarlabankes bro ”Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och ensam ägde han hela Täby. Gud hjälte hans själ.”

På andra stenen framför står ungefär samma som första. ”Jarlabanke lät resa dessa efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ … ägde hela Täby”

 

 

 

Estrid reste antal stenar och runt 60-75 år dog hon. Hon begravdes på samma ställe där hon borde i Såsta vid Broby Bro. År 1995 under ett vägbygge,

framför grävskopan stod en Arkeolog som kollar om det skulle dyka upp något föremål. Det hade inte hänt så mycket men så en dag stoppas vägbygget. Arkeologen hittar flera skelett och en av dem var Estrid. Det visste de inte början men på runstenar finns lite av hennes förnamn.

 

Det var allt som jag ville berätta om. Nästa gång av Täby Historia får ni vänta med, om jag har något att som jag vill berätta om.

 

Av Mattias

Täby historia del II

Runsten, Estrid & hennes släkt

 

Hej igen! Jag ska fortsätta en del av Täby Historia. Idag ska jag berätta om runstenar. Även om Estrid och hennes släktträd.

 

Runstenar är gamla stenar från slutet av vinkingartiden på 1000-talet. På stenar visar tecken, inte bokstäver som idag. Det är runbokstäver. Man gör för hand med hammare och spett.

 

I Täby Kommun finns 5 runstenar, i Vallentuna Kommun finns 4 stenar

från samma skapare.

Skapare är släkten Jarlabanke, första är en kvinna som heter Estrid. Hennes

efternamn är helt okänd men i Wikipedia står att hennes efternamn var

”Sigfastsdotter” men jag är inte 100 procent säkert.

 

Estrid föddes på Snåttsta i Vallentuna med sin pappa Sigfast men

hennes mamma är okänd. Sigfast var rik, mäktig, inflytelserik och arbetade hos

kungen Olof Skötkonung.

 

När Estrid var bara en tonåring gifte hon sig med en kille som heter Östen. Sen flyttade de till en gård som heter Såsta vid Broby bro i Täby. Några år senare föddes de fyra pojkar: Gag, Ingefast, Öster och Sven. Men fyra eller fem år senare dog Gag. Det finns en runsten om det: ”Östen och Estrid reste stenarna efter Gag, sin son.” Ett riktig olycklig liv.

 

10 år senare reste Öster på en Pilgrimsresa till Jerusalem. Men han kom aldrig tillbaka för att han dog någonstans i Grekland. Det finns en runsten om det: ”Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland.” Nu får Estrid ta hand om sina barn helt själv.