teknikfilstruktur

Filstruktur

 

Detta handlar om programmering relaterat till filhantering på datorn. Det finns 2 olika filvarianter; Binära filer och Textbaserade filer. De textbaserade går att öppna med textprogram som t.ex. Anteckningar, programnamn Nodepad.exe. Binära filer går inte att redigera med textprogram utan att orsaka korruption i filen, vilket kan leda till att program som använder filen inte kan läsa av den. Exempel på binära filer är ljudfiler, bildfiler och till och med program, EXE-filer. Det finns textbaserade ljud- och bildfiler, fast de tar ofta en mycket stor plats.

 

Byte

En fils storlek räknas i Byte, men kan läsas som Bit. En Byte är ett block av information som kan ligga på 256 olika nivåer. Exempelvis om man skapar en textfil i ASCII vilket betyder en bokstav/tecken per Byte, skriver något och sparar sedan, så ligger filstorleken på antal tecken (inklusive mellanslag) i Byte.

Större filer visar sin storlek i KB(KiloByte), MB(MegaByte), GB(GigaByte) osv...

Ett KiloByte motsvarar 1024 Byte, ett MegaByte motsvarar 1024 KiloByte, ett GigaByte motsvarar, 1024 MegaByte osv...

 

Bit

En Bit är en åttondedel av en Byte, d.v.s. en Byte motsvarar 8 Bits. En Bit själv är binär och kan ligga på 1 eller 0. Binära kombinationer ger värden gränser.

2^2Bit är 4 kombinationer. 2^4Bit är 16 kombinationer. 2^8Bit är 256 kombinationer, osv...

 

Program

EXE-Filer – Program. Program är en särskild filtyp som kan startas själv. Nästan alla datorer är gjorda med en speciell kod just för att kunna köra denna filtyp och ger det namnet 'Program'.

 

 

Av Alexander