teknikprogramering

Vad är programmering?

 

Programmering är kodning i datorn för att skapa bl.a. program. En programmerare skriver koder i ett programspråk för att framkalla ett resultat.

Det finns över 20 olika programspråk. Vissa är utökningar av varandra. Själv använder jag mig av Delphi. Likaså min farsa. Programmering finns i olika områden. Man kan programmera applikationer,servrar, databaser, webbsidor och flash-objekt.

 

Om Programspråket

Delphi ägdes av Borland från 1994 till 2007. Bortsett från 1998 då det ägdes ett år av Inprise I två år ägdes det av Codegear och slutligenav Embarcadero och kallas för XE. Delphi är objektorienterat och utökat från språket pascal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntax

Syntax är ett mönster av koder. Koden är anpassad efter systemet och möjliggör kompilering dvs konvertering från läsbar kod till binär maskinkod. Syntaxen har massivt med regler och kan inte kompileras hur som helst. Om det är nåt som inte stämmer som t.ex. ett kommando som gör en sak som inte finns för sin klass, kan koden inte kompileras.

 

Kritiska fel kan uppstå även i körläge när programmet har startat. Det vanligaste felen kallas för 'Access Violation' och uppstår oftast när man försöker överföra information som är tom eller köra kommandon för ett objekt som inte har skapats ännu. Det vanligaste i Delphi är programmering av applikationer.

De består av fönster med objekt i t.ex. bilder, textrutor, knappar. Allt beroende på vad syftet med programmet är. Det kan vara ekonomisystem, beräkningsverktyg, databasprogram eller spel.

 

Exempel på en väldigt enkel kod:

procedure Tform1.Button1OnClick(Sender: Tobject);

begin

Application.Terminate;

end;

 

Denna kod verkställs när man trycker på knappen 'Button1' i fönstret 'Form1'. I koden står det att applikationen dvs hela programmet ska stängas ner.

 

I binär form

Alla kompilerade program och programtillägg är i binär formoch läses och skrivs som ettor och nollor.Alla filer lagras och mäts tekniskt sätt i Bytes på en hårddisk, flash-minne, osv...Binära filer är filer som inte går att redigera textligt. Exempelvis en fil som visar en massa underliga tecken när man försöker

öppna den i Anteckningar för att läsa är binär och kan skadas om man försöker spara den därifrån.

 

Arbetsminne

Kan också kallas för adressrymd. På engelska VAS(Virtual Address Space). Det är ett programs/process progressiva minne

som operativsystemet ger det tillgängligt. Exempel på strukturen: Ett program 'Project.exe' använder cirka 400 MB minne av totalt 4 GB. Någonstans i minnet ligger den informationen på 400 MB av en kartlagd fil. Nödvändiga DLL-Filer (Programtillägg) behöver också kartläggas. Till exempel 'kernel32.dll', 'user32.dll'. De kartläggs efter i dessa 4 GB

 

Om operativsystemet har för litet minne kan inte flera krävande program köras samtidigt

eftersom det inte finns någon ledig plats för dem i minnet.

Det är fixat i början av Microsoft 32-bitars operativsystem att

2 GB går åt operativsystem och de andra halvan åt övriga filer.

 

Adressfälten i minnet kan uttryckas på olika sätt:

I 1 byte(0..255), 1 hexadecimal(00..FF).

2 byte(0..65535), 2 hexadecimal(0000..FFFF).

Osv...

Adressfält består av så kallat 'pointers' pekare som länkar till någon information i minnet.

 

 

 

Applikationsprogrammering i jämförelse med Webbprogrammering.

Det finns en stor skillnad mellan program och webbsidor. Program är mycket svårare att manipulera och ändra på. Webbsidor består av bl.a. bilder i en layout. Med tillägg i webbläsaren kan man filtrera och blockera i princip vad man vill. Man kan också blockera scriptlet som ansvarar för att bl.a. webbsidans layout ska fungera eller att vissa funktioner ska kunna utföras. Bortsett från flash-objekt är webbsidor relativt lätta att manipulera. Jag skulle rekommendera Java-object för säkra resultat. Program så vitt jag vet kan man inte köra igenom nåt filter precis.De kan även läsa och ändra information på datorn, i både registret och i filer. De har större ”makt” än webbsidor och flash/java-objekt som sitter på andra sidan av brandväggen.

Av Alexander